Nagrade društva

Želeći istaknuti pojedine članove koji su posebno pridonijeli boljitku glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja glazbeni i plesni pedagozi Hrvatske okupljeni u Društvu, odredili su Statutom Društva mogućnost nagrađivanja i pohvaljivanja svojih članova.

Na 65. plenumu HDGPP-a Odjela pedagoga glazbenih i plesnih škola i Muzičke akademije, održanom 5. i 6. lipnja 1997. godine, temeljem Statuta (čl. 18.) ustanovljene su sljedeće nagrade:
- Nagrada za životno djelo
- Godišnja nagrada

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti istaknutim pojedincima za izvanredan i trajan doprinos u promicanju glazbenog i plesnog odgoja, obrazovanja i kulture.

Godišnja nagrada može se dodijeliti za višegodišnje uspješno djelovanja u području glazbenog i plesnog odgoja, obrazovanja i kulture, a može se dodijeliti i za pojedino osobito znanstveno ili stručno pedagoško ostvarenje.

Glazbenim i plesnim pedagozima koji odlaze u mirovinu dodjeljuju se priznanja za dugogodišnji pedagoški rad.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se svake godine 17. prosinca na svečanom koncertu kojim se tradicionalno obilježava dan Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga.